Restoran Velika Bašta, Zenička 6, Dolac Malta, 71000 Sarajevo