Restoran Velika Bašta Sarajevo, autentični duh koji pružaju restorani u Sarajevu